Ресурси

Добре дошли в ресурсите  на “My Gender Rights”

Този модул за електронно обучение е предназначен за Вас, хората, работещи с непридружени непълнолетни мигранти (ННМ).  Можете да навигирате през модула, като използвате бутоните, посочени в съдържанието. Когато стигнете до края, можете просто да затворите прозореца.

Powered by elearningfreak.com

 

Тези уъркшопове могат да се ръководят от всеки, който работи с ННМ. Те са предназначени да ви помогнат да включите подход на равнопоставеност между половете. Има няколко упражнения, които трябва да се провеждат от вас и колегите ви, както и някои предложения за дейности, които можете да изпълните с вашите ННM групи. Кликнете върху линка, за да изтеглите ръководството.

 Наръчник за пола и ННМ 

Това ръководство е предназначено за новопристигналите ННМ, за да им покаже как се гледа на полът в новата им страна на пребиваване. Можете да кликнете върху линка, за да го изтеглите и да го разгледате с ННМ, с които работите.

 Ръководство за новопристигналите

Тази игра може да се играе от вас и от ННМ, с които работите. Тя изследва отношението към пола в държавата от която идват ННМ и ще им даде шанс да обсъдят и да научат за очакванията на обществото по отношение на пола. Кликнете върху линка, за да стартирате и изтеглите инструкциите за играта.

 Викторина за равенството между половете

Можете също така да споделяте тези анимации както и видеата с препоръки с мигрантите. Анимацията разказва историята на брат и сестра, през обектива на пола. Видеото с препоръки е колекция от интервюта на бивши ННМ и свързва техния опит относно новирте полови норми в държавата, в която вече живеята и дава на наскоро пристигналите ННМ някои съвети как да се справят с практики и нагласи, които може да са непознати за тях.


Ако желаете да свалите листовката на My Gender Rights, можете да я достъпите използвайки линка по-долу.

Листовка на проекта MGR