Hakkında

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi AB için bir önceliktir ve aynı zamanda 2020 Avrupa Stratejik Hedefleri arasında yer alan büyüme ve istihdama da katkı sağlayacaktır.

Avrupa’da büyük bir göç krizi yaşanmaktadır. Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından Mart 2014’te yayınlanan bir araştırma, (özellikle savunmasız ve çaresiz olan) refakatçisiz göçmen çocukların acil ve ilgili durumunu vurguladı:

“Yetişkinliğe geçişteki refakatçisiz çocuklar belirli bir yaş kategorisi olarak kendi ihtiyaçlarına sahiptir ve bu evreyi kolaylaştırmak ve bununla birlikte ev sahibi toplumda daha fazla özerklik ve entegrasyon sağlamak için uygun destek verilmelidir. ”

Göçle ilgili krizden endişe duyan altı ortak (Bulgaristan, Fransa, İtalya, Almanya, Türkiye ve Birleşik Krallık) Benim Toplumsal Cinsiyet Haklarım-My Gender Rights projesini tasarladı. Projenin amacı, refakatçisiz göçmen çocuklara bakan merkezlere ve kuruluşlara toplumsal cinsiyet eşitliğinde eğitim ve öğretim araçları sunmaktır.

Bu merkezler, göçmenlerin reşit olmayanlarını Türkiye’de ve Avrupa’da karşılaşma ihtimali olan cinsiyet konusundaki tutum ve beklentilerini tanımaya ve cinsiyete ilişkin olumsuz deneyimleri aşmalarına yardımcı olmak ve Avrupa topluluğuna daha iyi katılımını sağlamak için yardımcı olacaktır.

Kaynaklar

Bu e-öğrenme modülü, refakatçisiz göçmen çocuklarla (RGÇ’ler) çalışan bireyler için tasarlanmıştır. Modülü başlatmak için aşağıdaki linke tıklayın. İçerik içinde belirtilen düğmeleri kullanarak modülde gezinebilirsiniz. Sonuna geldiğinizde pencereyi kapatabilirsiniz.

Powered by elearningfreak.com

 

Bu atölye çalışmaları, meslektaşları için RGÇ’larla çalışan herkes tarafından yürütülebilir. Bakım uygulamalarınıza cinsiyet eşitliği yaklaşımını dahil etmenize yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Sizin ve meslektaşlarınız arasında gerçekleştirilecek bazı alıştırmalar ve RGÇ gruplarınızla birlikte çalışabileceğiniz aktiviteler için bazı öneriler bulunmaktadır. Kılavuzu indirmek için bağlantıya tıklayın.

Destekleyici rehber

Bu kılavuz, yeni gelen RGÇ’lar için, yeni ev sahibi ülkelerinde toplumsal cinsiyetin nasıl göründüğünü düşünmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. İndirmek için bağlantıyı tıklayabilir ve birlikte çalıştığınız RGÇ’larla paylaşabilirsiniz.

  Cinsiyet eşitliği oyunu

Bu oyun, siz ve birlikte çalıştığınız RGÇ’lar tarafından oynanabilir. RGÇ’nin ev sahibi ülkesinde toplumsal cinsiyete yönelik tutumları araştırma ve onlara toplumun cinsiyet konusundaki beklentilerini tartışma ve öğrenme fırsatı verecektir. Oyun talimatlarını başlatmak ve indirmek için bağlantıya tıklayın.

Cinsiyet eşitliği rehberi

Bu animasyonlu açıklamayı ve referans videolarını da onlarla paylaşabilirsiniz. Animasyon filmi, bir erkek ve kız kardeşin, büyüme hikayesini toplumsal cinsiyet merceğinden anlatıyor. Referans videosu ise, ev sahibi ülkenin toplumsal cinsiyet normları ile yaklaşma deneyimlerini anlatan ve kendilerine aşina olmayan uygulama ve tutumlarla nasıl başa çıkılacağına dair bazı ipuçları veren, eski RGÇ’larla yapılan röportajlardan oluşan bir koleksiyondur.

Toplumsal Cinsiyet Haklarım – My Gender Rights broşürünü indirmek ve paylaşmak isterseniz, aşağıdaki bağlantıyı kullanarak broşüre erişebilirsiniz.

 MGR leaflet

Ortaklar

Erasmus+ is the EU’s programme to support education, training, youth and sport in Europe. Its budget of ?14.7 billion will provide opportunities for >4 million Europeans to study, train, gain experience, and volunteer abroad.

CIAPE, kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olan İtalyan Kalıcı Öğrenim Merkezi’dir. Herkes tarafından erişilebilir ve kapsayıcı ve kapsamlı bir yetişkin öğrenme ve eğitim sisteminin sağlanması yoluyla öğrenen toplumun gelişimini desteklemek için Öğrenen Birliği olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

CIAPE, Çıraklık deneyiminden kaynaklanan öğrenim çıktılarının belgelenmesi için Avrupa Ağında 20 farklı ülkeden işletmeler ve MEÖ organizasyonları içeren bir ağ olan Kalite Çıraklık Avrupa Ağı’nın ulus ötesi koordinatörüdür. CIAPE, CEDEFOP “Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi – Mesleki Eğitimde Kredi Transferi” ve “Mesleki Eğitimde Kalite Güvencesi” topluluğunun bir üyesidir. CIAPE, çapraz becerilerin yanı sıra işgücü piyasasının gerektirdiği yeni becerilerin geliştirilmesi ve onaylanması için araştırma ve eğitim faaliyetleri uygular.

Ni + Ni- Cinsiyet Eşitliği konusunda uzmanlaşmış bir danışmanlıktır. Toplumsal cinsiyet eşitliği stratejileri geliştirmeye ve harekete geçirilen eylem planlarını uygulamaya koymak için kamu ve özel kuruluşları tavsiyelerde bulunur, destekler ve eğitirler. Ni + Ni-, kamu ve özel kuruluşlar için ücretlendirme, işe alma ve eğitim gibi farklı ölçütlerle kadın ve erkeklerin durumunu karşılaştırarak cinsiyet teşhisini geliştirir. Bu teşhislerin genelini, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini azaltmayı amaçlayan eylem planları ve eğitim veya farkındalık araçları izlemektedir.

Fastrak Danışmanlık Ltd, İngiltere’de faaliyet gösteren küçük bir danışmanlık firmasıdır ancak dünya çapında müşterileri bulunmaktadır. Fastrak 1997’de çok uluslu bir şirket için Avrupa eğitim müdürü olan ve daha sonra bir multimedya geliştirme şirketinin kurucu ortağı Clive Shepherd tarafından kuruldu. Fastrak, dijital öğrenme ve iletişim konusunda uzmanlaşmıştır.

Younclusion – Katılımcı Gençlik Derneği, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür. Amacı gençlerin, kadınların ve dezavantajlı grupların toplumdaki konumlarını iyileştirmeyi hedefleyen çalışmalar yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda sosyal entegrasyon, cinsiyet eşitliği, demokrasi, insan hakları, toplumsal kalkınma, gönüllülük, dahil etme çalışmaları yürütmektedir.

Unis-Cité, 1994’te gençlerin eşitlik, çeşitlilik ve hoşgörü için fırsatlar yaratmak isteyen üç öğrenci tarafından kurulmuş kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Unis-Cité, Fransa’da gençlerin dayanışma için birbirleriyle etkileşim kurmalarını ve onlarla farklı insanlarla tanışmalarına yardımcı olan ilk gönüllü kuruluştur.

Dernek, 16-25 yaş arasındaki gençlere, farklı sosyal geçmiş ve kültürlerle ve eğitim düzeyleriyle “Toplumsal Hizmet” teklif etmektedir. Seçim için tek kriter motivasyondur. Farklı tematik alanlarda ekip çalışması için birçok fırsat sunuyoruz: çevre, engellilik, ayrımcılıkla mücadele, yurttaşlık, yaşlı insanlara yardım vs. gibi süreler 6 ila 9 ay arasında sürüyor.

Vizyonumuz: Her genç insan topluluğa hizmet etmek için hayatlarının bir yılını ayırmalıdır.

Internationaler Bund (IB), Almanya’da gençlik ve sosyal hizmetlerin yanı sıra eğitim alanındaki en büyük hizmet sağlayıcılarından biridir. Almanya’daki 300 yerde 700 tesisteki 14.000 çalışanı, kişisel ve mesleki yaşam planlamasında her yıl yaklaşık 350.000 çocuk, gençlik, yetişkin ve yaşlılara yardımcı olmaktadır.

Neuenhagen’de (Berlin yakınlarında) IB Brandenburg Nordost’un yaklaşık 3.000 yararlanıcısı bulunmaktadır. IB Brandenburg Nordost, öğrenme güçlüğü çeken gençler, sosyal olarak dışlanan gençler, göçmenler ve mülteciler olmak üzere dezavantajlı gençlere özel önem vermektedir.

IB Brandenburg Nordost bir meslek okulu, bir orta öğretim okulu, mesleki eğitim merkezi ve çeşitli gençlik kulüpleri işletmektedir. Son üç yıldır, mültecilere yönelik bakım çalışmalarını da geliştirmiştir. Şu anda, IB Brandenburg Nordost sığınmacılara ve mültecilere yönelik 5 konut imkânı işletiyor. Buna ek olarak, şu anda 13 ila 17 yaş arasındaki genç refakatçisiz 15 gence refakatçi arayan ve bu süreçte onlarla ilgilenen bir bakım merkezine sahiptir.

SCAS (www.scas.acad.bg) 1992’de kar amacı gütmeyen bir tüzel kişilik olarak tescillenmiştir ve Bulgaristan’da 8 şubesi bulunmaktadır. Örgütlü faaliyetler, eğitim materyalleri geliştirme, gençlik bilgileri, seminerler, eğitim kursları, uygulamalar ve forumlar gibi gençlerin ve öğrencilerin mesleki gelişimine yönelik girişimlerle kurulduğu günden bu yana çalışmalarını sürdürmektedir. SCAS, 1992’den beri 120’den fazla ulusal ve uluslararası projeyi yönetti ve hayata geçirdi.