Ortaklar

Erasmus+ is the EU’s programme to support education, training, youth and sport in Europe. Its budget of ?14.7 billion will provide opportunities for >4 million Europeans to study, train, gain experience, and volunteer abroad.

CIAPE, kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olan İtalyan Kalıcı Öğrenim Merkezi’dir. Herkes tarafından erişilebilir ve kapsayıcı ve kapsamlı bir yetişkin öğrenme ve eğitim sisteminin sağlanması yoluyla öğrenen toplumun gelişimini desteklemek için Öğrenen Birliği olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

CIAPE, Çıraklık deneyiminden kaynaklanan öğrenim çıktılarının belgelenmesi için Avrupa Ağında 20 farklı ülkeden işletmeler ve MEÖ organizasyonları içeren bir ağ olan Kalite Çıraklık Avrupa Ağı’nın ulus ötesi koordinatörüdür. CIAPE, CEDEFOP “Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi – Mesleki Eğitimde Kredi Transferi” ve “Mesleki Eğitimde Kalite Güvencesi” topluluğunun bir üyesidir. CIAPE, çapraz becerilerin yanı sıra işgücü piyasasının gerektirdiği yeni becerilerin geliştirilmesi ve onaylanması için araştırma ve eğitim faaliyetleri uygular.

Ni + Ni- Cinsiyet Eşitliği konusunda uzmanlaşmış bir danışmanlıktır. Toplumsal cinsiyet eşitliği stratejileri geliştirmeye ve harekete geçirilen eylem planlarını uygulamaya koymak için kamu ve özel kuruluşları tavsiyelerde bulunur, destekler ve eğitirler. Ni + Ni-, kamu ve özel kuruluşlar için ücretlendirme, işe alma ve eğitim gibi farklı ölçütlerle kadın ve erkeklerin durumunu karşılaştırarak cinsiyet teşhisini geliştirir. Bu teşhislerin genelini, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini azaltmayı amaçlayan eylem planları ve eğitim veya farkındalık araçları izlemektedir.

Fastrak Danışmanlık Ltd, İngiltere’de faaliyet gösteren küçük bir danışmanlık firmasıdır ancak dünya çapında müşterileri bulunmaktadır. Fastrak 1997’de çok uluslu bir şirket için Avrupa eğitim müdürü olan ve daha sonra bir multimedya geliştirme şirketinin kurucu ortağı Clive Shepherd tarafından kuruldu. Fastrak, dijital öğrenme ve iletişim konusunda uzmanlaşmıştır.

Younclusion – Katılımcı Gençlik Derneği, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür. Amacı gençlerin, kadınların ve dezavantajlı grupların toplumdaki konumlarını iyileştirmeyi hedefleyen çalışmalar yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda sosyal entegrasyon, cinsiyet eşitliği, demokrasi, insan hakları, toplumsal kalkınma, gönüllülük, dahil etme çalışmaları yürütmektedir.

Unis-Cité, 1994’te gençlerin eşitlik, çeşitlilik ve hoşgörü için fırsatlar yaratmak isteyen üç öğrenci tarafından kurulmuş kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Unis-Cité, Fransa’da gençlerin dayanışma için birbirleriyle etkileşim kurmalarını ve onlarla farklı insanlarla tanışmalarına yardımcı olan ilk gönüllü kuruluştur.

Dernek, 16-25 yaş arasındaki gençlere, farklı sosyal geçmiş ve kültürlerle ve eğitim düzeyleriyle “Toplumsal Hizmet” teklif etmektedir. Seçim için tek kriter motivasyondur. Farklı tematik alanlarda ekip çalışması için birçok fırsat sunuyoruz: çevre, engellilik, ayrımcılıkla mücadele, yurttaşlık, yaşlı insanlara yardım vs. gibi süreler 6 ila 9 ay arasında sürüyor.

Vizyonumuz: Her genç insan topluluğa hizmet etmek için hayatlarının bir yılını ayırmalıdır.

Internationaler Bund (IB), Almanya’da gençlik ve sosyal hizmetlerin yanı sıra eğitim alanındaki en büyük hizmet sağlayıcılarından biridir. Almanya’daki 300 yerde 700 tesisteki 14.000 çalışanı, kişisel ve mesleki yaşam planlamasında her yıl yaklaşık 350.000 çocuk, gençlik, yetişkin ve yaşlılara yardımcı olmaktadır.

Neuenhagen’de (Berlin yakınlarında) IB Brandenburg Nordost’un yaklaşık 3.000 yararlanıcısı bulunmaktadır. IB Brandenburg Nordost, öğrenme güçlüğü çeken gençler, sosyal olarak dışlanan gençler, göçmenler ve mülteciler olmak üzere dezavantajlı gençlere özel önem vermektedir.

IB Brandenburg Nordost bir meslek okulu, bir orta öğretim okulu, mesleki eğitim merkezi ve çeşitli gençlik kulüpleri işletmektedir. Son üç yıldır, mültecilere yönelik bakım çalışmalarını da geliştirmiştir. Şu anda, IB Brandenburg Nordost sığınmacılara ve mültecilere yönelik 5 konut imkânı işletiyor. Buna ek olarak, şu anda 13 ila 17 yaş arasındaki genç refakatçisiz 15 gence refakatçi arayan ve bu süreçte onlarla ilgilenen bir bakım merkezine sahiptir.

SCAS (www.scas.acad.bg) 1992’de kar amacı gütmeyen bir tüzel kişilik olarak tescillenmiştir ve Bulgaristan’da 8 şubesi bulunmaktadır. Örgütlü faaliyetler, eğitim materyalleri geliştirme, gençlik bilgileri, seminerler, eğitim kursları, uygulamalar ve forumlar gibi gençlerin ve öğrencilerin mesleki gelişimine yönelik girişimlerle kurulduğu günden bu yana çalışmalarını sürdürmektedir. SCAS, 1992’den beri 120’den fazla ulusal ve uluslararası projeyi yönetti ve hayata geçirdi.